Jelenlegi hely

Beiratkozás a monori óvodákba a 2023/24-es nevelési évre

Monor Város Önkormányzata értesíti az érdekelt szülőket, hogy a 2023/24 nevelési évre a gyermekek beiratkozása a következő időpontokban történik:

2023. április 24.  08:00 - 14:00 óra között
2023. április 25.  12:00 - 18:00 óra között

Ezeken a napokon kell beíratni azokat az óvodakötelezett gyermekeket, akik 2023. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, ezért kérjük a szülőket, hogy a körzetes óvodában bonyolítsák le a beiratkozást

ÓVODAI KÖRZETHATÁROK 2023-2024 ITT

Amennyiben nem a körzetes óvodát kívánják választani, jelöljék meg a jelentkezési lapon, hogy melyiket.

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. Amennyiben nem a Monor Város Önkormányzata által fenntartott óvodák valamelyikébe kívánja beíratni gyermekét, kérjük, hogy azt a lakóhelye szerinti körzetes óvodában a fenti időpontok valamelyikén jelezze.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül (2023. november 25-ig) betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy akik gyermeke 2023. szeptember 1. és 2024. február 28. között tölti be 3. életévét és várhatóan év közben kívánják beíratni, akkor ezen szándékukat a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni a jelentkezési lap kitöltésével a körzetes óvodában.

A 2023. augusztus 31-ig óvodakötelessé váló gyermekek esetében lehetőség van az óvodába járási kötelezettség alóli felmentésre.

A szülő 2023. április 15. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (Pest Vármegyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80.) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a 2023. április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. A külföldre távozó gyermekek szülei a bejelentési kötelezettségüket az alábbi linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

A nevelési év első napja 2023. szeptember 1., utolsó napja 2024. augusztus 31.

Az óvodák nyitva tartása a 2023/2024. nevelési évben:

 • Monori Kossuth Lajos Óvoda: hétfőtől péntekig, 6 órától 18 óráig, napi 12 óra, heti 60 óra;
 • Monori Tesz-Vesz Óvoda: hétfőtől péntekig, 6 órától 18 óráig, napi 12 óra, heti 60 óra;
 • Monori Petőfi Óvoda: hétfőtől péntekig 6 órától 18 óráig, napi 12 óra, heti 60 óra;
 • Mesevár telephely óvoda: hétfőtől péntekig 6 órától 18 óráig, napi 12 óra, heti 60 óra;
 • Monori Napsugár Óvoda: hétfőtől péntekig 6 órától 18 óráig, napi 12 óra, heti 60 óra;
 • Monori Szivárvány Óvoda: hétfőtől péntekig 6 órától 18 óráig, napi 12 óra, heti 60 óra.

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket az alapító okiratuk szerint az alábbi óvodák nevelhetnek:

 • Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth L. u. 39.; tel.: 06-29-410-739) - szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: enyhe fokban mozgássérültek, vagy enyhe fokban értelmi fogyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.
 • Monori Tesz-Vesz Óvoda (2200 Monor, Katona J. u. 26.; tel.: 06-29-413-414) - szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján enyhe fokban értelmi fogyatékosak, vagy beszédfogyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.
 • Monori Napsugár Óvoda (2200 Monor, Jászai Mari tér 1.; tel.: 06-29-413-228) - szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján enyhe fokban értelmi fogyatékosak, vagy beszédfogyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.
 • Monori Petőfi Óvoda, valamint a Mesevár telephely óvodája (2200 Monor, Petőfi S. u. 29., illetve 2200 Monor Bajcsy-Zsilinszky E. u. 11.); tel.: 06-29-411-244) - szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján beszédfogyatékosak, vagy enyhe fokban értelmi fogyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.
 • Monori Szivárvány Óvoda (2200 Monor, Toldi u. 5.; tel.: 06-29-410-885) - szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján enyhe fokban értelmi fogyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek, vagy beszédfogyatékosok.

Monor Város Önkormányzatának alapító okirat szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodája nincs.

Kérjük a Tisztelt Szülőt, hogy a beiratkozáskor hozza magával a www.monor.hu oldalról letölthető, vagy az óvodában beszerezhető, kitöltött jelentkezési lapot!

JELENTKEZÉSI LAP 2023-2024 ITT

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, és lakcímet igazoló hatósági igazolványát;
 • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát;
 • a gyermek TAJ kártyáját;
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
 • a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolását, vagy az oltási könyvét,
 • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket;
 • amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint
 • nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyének másolatát.

Az óvoda vezetője legkésőbb 2023. május 25-ig dönt a felvételi kérelmekről és a döntéséről írásban értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét és határidejét is.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda vezetőjénél. A jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést.

Az egyes óvodák körzethatárait az óvodákban elhelyezett hirdetményben, valamint Monor város honlapján, a www.monor.hu oldalon tájékoztatásul közöljük. 


Forrás

- Monorimami -

 

Az információk változhatnak, érdeklődj a megadott elérhetőségeken!
Pontatlanságot találtál? Itt jelezheted nekünk!

Imami: minden egy helyen, amire egy szülőnek szüksége lehet!

Ne maradj le a helyi családi programokról, hírekről, információkról!
Iratkozz fel hírlevelünkre!

Neked ajánljuk!

Nem akar több gyereket? Akkor "kikapjuk"!

Nem akar több gyereket? Akkor "kikapjuk"!

Már négy éve nem lenne méhem, ha a nőgyógyászom lesújtó mondatai után nem találok rá véletlenül az inteneten a mióma embolizáció lehetőségére.
Min múlik gyermeked sikere?

Min múlik gyermeked sikere?

Saját magunkról alkotott hiedelmeink befolyásolják a személyiségünkről alkotott képünket, illetve, hogy mit akarunk és mit tudunk elérni az életünkben. Gondolkodásmódunk hatással van teljesítményünkre, motiváltságunkra. Sokan azt gondolják, hogy a tehetség, az intelligencia alapvetően garantálja a sikert. Bizonyosan nagy hatása van, de csak ezen múlhat, hogy ki mire viszi az életben?
A jó szó öröme

A jó szó öröme

Hiánycikk. Semmibe sem kerül, mégis nagyon sokat ér. Nélküle nehezen lehetne túlélni a hétköznapokat.
Tippek, hogyan legyen élményekkel teli már az utazás is vonattal, ha gyerekkel indultok el

Tippek, hogyan legyen élményekkel teli már az utazás is vonattal, ha gyerekkel indultok el

Évek óta vonattal megyünk nyaralni. Először csak kettesben a férjemmel, majd csatlakozott a fiúnk 12 éve, 7 éve a lányunk is. Ehhez hoztam jól bevált „praktikákat”, hogy stressz helyett valóban élményekkel legyen teli már az utazás is.

Partnereink

Ugrás az oldal tetejére