Jelenlegi hely

Április 23-25-ig lesz óvodai beiratkozás Monoron

A 2018. augusztus 31. napjáig 3. életévüket betöltött gyerekek óvodai beiratkozására április 23-25-ig (hétfő-szerda) várják a szülőket az óvodákban Monoron. 

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Kérik a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2018. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

A nevelési év első napja 2018. szeptember 1., utolsó napja 2019. augusztus 31.

Beiratkozási időpontok:

2018. április 23. hétfő   8:00 -18:00
2018. április 24. kedd   13:00 -18:00
2018. április 25. szerda 8:00 - 12:00

 

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket az alapító okiratuk szerint az alábbi óvodák nevelhetnek:

 1. Monori Kossuth Lajos Óvoda
  Cím: 2200 Monor, Kossuth L. u. 39.
  Tel.: 06-29-410-739 
  Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: enyhe fokban mozgássérültek, vagy enyhe fokban értelmi fogyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

   
 2. Monori Tesz-Vesz Óvoda
  Cím: 2200 Monor, Katona J. u. 26. 
  Tel.: 06-29-413-414  S
  Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján enyhe fokban értelmi fogyatékosak, vagy beszédfogyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

   
 3. Monori Napsugár Óvoda
  Cím: 2200 Monor, Jászai Mari tér 1. t
  Tel.: 06-29-413-228 
  Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján enyhe fokban értelmi fogyatékosak, vagy beszédfogyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

   
 4. Monori Petőfi Óvoda
  Cím: 2200 Monor, Petőfi S. u. 29.
  Tel.: 06-29-411-244
  Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján beszédfogyatékosak, vagy enyhe fokban értelmi fogyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

   
 5. Monori Szivárvány Óvoda
  Cím: 2200 Monor, Toldi u. 5.
  Tel.: 06-29-410-885
  Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján enyhe fokban értelmi fogyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

Monor Város Önkormányzatának alapító okirat szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodája nincs.

Jelentkezési lap letölthető ITT vagy az óvodában beszerezhető. 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya),
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcím kártya),
 • a gyermek TAJ kártyáját,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 • a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolását, vagy az oltási könyvét,
 • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket,
 • amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint
 • amennyiben a szülő(k) munkahelye a körzetben van, és ezért kéri az adott óvodai körzetbe tartozó óvodába a felvételt, akkor a szülő(k) munkavégzés helyére vonatkozó munkáltatói igazolását, mely tartalmazza, hogy a szülő a munkahelyén a nevelési évben vesz-e igénybe fizetés nélküli szabadságot (pl. TGYÁS, GYED, GYES stb.), ha igen akkor mettől meddig.
 • nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyének másolatát.

Az óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig dönt a felvételi kérelmekről és döntéséről írásban értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét és határidejét is.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda vezetőjénél. A jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést.

Az egyes óvodák körzethatárait az óvodákban elhelyezett hirdetményben, valamint itt is elérhetik: ÓVODAI KÖRZETHATÁROK
 


Forrás és részletes infomáció: Monor Város Hivatalos honlapja

Az információk változhatnak, érdeklődj a megadott elérhetőségeken!
Pontatlanságot találtál? Itt jelezheted nekünk!

Partnereink